april 21, 2016

Binnenkort zal content ‘intelligent’ zijn

creating-smart-content.jpgVolgens het Content Marketing Institute, dé referentie in de Angelsaksische marketingwereld, ligt de toekomst van contentmarketing bij ‘intelligente’ content.

De juiste content op het juiste moment

Nu deskundigen de geheimen van contentmarketing hebben doorgrond, rijzen enkele specifieke vragen. “Wat is kwaliteitsvolle content?”, “Voor wie is die content bestemd?”, “Wanneer moet de content worden verspreid?” enz. Het zijn precies die vragen waarop de theorie van ‘intelligente’ content een tracht te bieden, zo stelt de Angelsaksische stroming.

De definitie van ‘intelligente content’

Intelligente content is lang geen nieuw concept. Het omsluit een groot aantal beproefde aanbevelingen van ingewijden in de wereld van de contentmarketing.

Enkele jaren geleden al omschreef Ann Rockley intelligente content als “moduleerbare content, die kan worden aangepast en geconfigureerd naargelang het medium”.

Marketingcontent is “zowel op structureel als op semantisch vlak erg verfijnd, waardoor hij gemakkelijk terug te vinden is, herbruikbaar is of opnieuw kan worden geconfigureerd en aangepast”.

Het gaat met andere woorden om content met een technologisch kantje. Intelligente content maakt gebruik van specifieke technieken om tot een optimale digitale automatisering te komen.

Een ander soort kwaliteit

Het artikel Contenu intelligent: une autre façon de voir la qualité (Intelligente content: een andere kijk op kwaliteit) kan inzichten bieden in de voordelen van het concept.

Volgens de auteur was kwaliteit altijd al een aandachtspunt bij contentmarketing. Betrouwbaarheid is immers een vereiste voor het strikte algoritme van internetgigant Google. In het geval van ‘intelligente’ content krijgt de kwaliteit een tweede dimensie: het technisch vernuft (structuur, metadata, de mogelijkheid tot hergebruik of aanpassing).

Beide dimensies zijn bij intelligente content aanwezig en brengen een evolutie teweeg in de theorie achter contentmarketing, die zich tot doel stelt steeds beter in te spelen op de behoeften van het doelpubliek en het op een zo efficiënt mogelijke manier te bereiken. Hoe? Met structuur, labels, codes en allerhande metadata, die zoekopdrachten van consumenten moeten vergemakkelijken.

Share this Post:
Read more...