februari 18, 2016

“Managen als paus Franciscus”, vindt u dat choquerend?

Zelfs als u een onderwerp aansnijdt dat binnen de krijtlijnen valt die de onderneming voor haar contentstrategie heeft uitgezet, is niet alles toegelaten, omdat de doelgroep per definitie onbekend is.

Roma

Het is niet omdat er een gesprekskader voor de onderneming is bepaald, dat u geen rekening zou moeten houden met alle mogelijke gevoeligheden als u content publiceert. Als u uitlegt hoe iemand als Steve Jobs of Cassius Clay de dingen managet, zit iedereen meteen op uw golflengte. Maar het wordt ingewikkelder als u een parallel trekt tussen de gewenste best practices van de onderneming en de stijl van paus Franciscus. Dat ondervonden ook de management consultants die een dergelijk artikel in een van hun nieuwsbrieven publiceerden. Business en godsdienst gaan niet goed samen, zoveel is duidelijk.

Nauwelijks 300 woorden volstonden voor een breuk in een geduldig opgebouwde vertrouwensrelatie: meer dan een derde van de lezers nam zijn toevlucht tot unsubscribe in plaats van in de voetsporen van Franciscus te treden. En nog het meest opmerkelijke: de tekst bevatte geen enkele ietwat problematische uitspraak. Het onderwerp op zich bleek aanstootgevend genoeg. Oordeel zelf aan de hand van deze passage uit het bewuste artikel:

“Of je nu katholiek bent of niet, je kan er niet omheen dat paus Franciscus met zijn open en nederige stijl, waarmee hij toont dat hij de mensen begrijpt, een echte leider is geworden. Deze drie lessen van de paus kunnen ons inspireren om elk bedrijf beter te managen.

1. Daal af uit je ivoren toren

Sinds Franciscus tot paus is gekozen, probeert hij voortdurend de hiërarchie van de Kerk uit haar ivoren toren te halen en dichter bij de gelovigen te brengen. In een bedrijf moet de manager de deur van zijn kantoor achter zich dichttrekken en samen met zijn medewerkers projecten uitvoeren. Wees aanwezig op de werkvloer en installeer je bureau bijvoorbeeld in een open landschapskantoor (…).

2. Oordeel zonder te veroordelen

Franciscus gaat geen onderwerp uit de weg, maar veroordeelt niemand, dus ook niet homo’s of gescheidenen die hertrouwen. Ook een manager moet zijn medewerkers evalueren, maar nooit veroordelen. En bij die evaluatie evenveel nadruk op de positieve als op de negatieve aspecten leggen (…).

3. Onmiddellijk handelen

Sinds het begin van zijn mandaat geeft Franciscus aan het publiek uitleg over zijn beleid. Hij wil tonen dat hij niets te verbergen heeft. Als er in een bedrijf een probleem opduikt, kan dat beter meteen worden aangepakt in plaats van het onder de mat te vegen (…).”

En u, was u gechoqueerd toen u las dat u moet managen als paus Franciscus?

Share this Post:
Read more...