juli 8, 2016

UBA heeft mening over native advertising

nativeadvertising

Artikel gepubliceeerd door Pub.be

Merken bieden consumenten meer en meer ‘premium content’ aan in nauwe samenwerking met media, zo stelt de UBA (Unie van Belgische Adverteerders) vast. De merkboodschap wordt aangepast aan het medium en zo goed mogelijk geïntegreerd in de context. Daarnaast wordt gestreefd naar een inhoudelijke meerwaarde voor de consument. Men noemt dit nieuwe format ‘native advertising’.

Adverteerders onderschrijven het algemene principe dat commerciële reclame herkenbaar moet zijn en dat de afzender duidelijk moet zijn. De grens tussen redactionele inhoud, native advertising en commerciële communicatie wordt echter flinterdun en is afhankelijk van de context en van het medium. Vandaar dat het belangrijk is om hiervoor duidelijke afspraken te maken tussen de verschillende partijen. UBA formuleert in zijn Position Paper enkele aanbevelingen hieromtrent:

UBA formuleert in het kader van native advertising volgende aanbevelingen:

  1. Het basisuitgangspunt moet zijn dat native advertising niet misleidend mag zijn. Daarnaast moet er steeds een duidelijke vermelding van het merk zijn. Dit kan eventueel gebeuren in de tekst zelf. Verdere gedetailleerde en algemeen toepasbare regels worden moeilijk, omdat het karakter en de aanvaardbaarheid van native advertising sterk afhankelijk is van de context en het medium.
  2. De hoofdredacteur van het medium is de beste persoon om uiteindelijk te beoordelen welke verhalen relevant en interessant zijn voor zijn doelpubliek en om te bepalen wat kan en niet kan. Hij kan samen met de redactie en de regie een ‘technische fiche’ voor native advertising opstellen voor zijn specifiek medium.
  3. UBA zal aan de individuele Belgische mediaregies een ‘technische fiche’ voor native advertising vragen. UBA zal deze op een transparante manier bundelen en ter beschikking stellen aan adverteerders.
  4. UBA zal samenwerken met de Raad voor de Reclame en met de JEP en vragen om eventuele consumentenklachten over Native Advertising af te toetsen aan deze technische fiches.

Het document is gratis downloadbaar via het UBA Knowledge Center.

Share this Post:
Read more...